התמחויות בענפי הנדל"ן והבנייה


תחום זה הינו דומיננטי בפירמה בו נצבר ניסיון מגוון ורחב היקף הן בייזום נדל"ן לגווניו והן בבנייה למגורים, בבנייה של נכסים מניבים, מוסדות ומבני ציבור, ועבודות פיתוח ותשתיות. בתחום זה ניתנים שירותים ליזמים, לחברות בנייה, נדל"ן וקבלנים מבצעים לסוגיהם, לרבות למחלקות הליווי הפיננסי והאשראים המיוחדים בבנקים. השירותים ניתנים לחברות ופרויקטים בעלי היקפים גדולים ביותר. סוגי השירותים שאנו מספקים בתחום הנדל"ן הינם מגוונים, בעלי ייחוד לענף זה וכוללים:

פיקוח וניהול פרויקטים וחברות
פיקוח כלכלי וחשבונאי בליווי מהנדסים על פרויקטים בתהליך הקמה, לרבות ניהול פרויקטים בתהליך הבראה, ולרבות ניהול, תוך הבראת חברות בקשיים.

הקמת מערכות תקציבים ובקרה
מערכות תקציב ובקרה לפרויקטים, תוך יצירת מנגנוני פיקוח ומעקב חודשי שוטף (כדוחות "אפס").


ייעוץ וליווי פיננסי

הערכות שווי, ניתוחי כדאיות, הכנת תכניות עסקיות לרבות דוחות "אפס", מתן חוות דעת מומחה.

יזמות ופיתוח

איתור הזדמנויות השקעה, ארגון קבוצות רכישה, יצירת מיזמים משותפים.

גיוס הון

ייעוץ כולל לגיוס הון מגופים מממנים.

בדיקת נאותות (Due diligence)
ביצוע בדיקת נאותות עבור גורמים רוכשים, מממנים, בנקים וחברות.


קרקעות חקלאיות

ליווי, ייזום והשבחת קרקע חקלאית.

ניהול חברות נדל"ן

ניהול כללי של חברות ופרויקטים בענף הנדל"ן והבנייה (יזמים וקבלנים מבצעים) לרבות מטעם בנקים.

ביקורת חקירתית

לאיתור הברחת הון מפרויקטים/חברות.

Refinance

הסדרי חוב עם נושים שונים, לרבות בנקים, מוסדות, בעלי אג"ח וכו'.

ביקורת פנים

ביקורת פנים בחברות ציבוריות.

מיזוגים ורכישת חברות