התמחות בענפי ביטוח, גמל, פנסיה, קרנות נאמנות, בנקים, בתי השקעות ואחרים

השירותים ניתנים לחברות ביטוח, בנקים, בתי השקעות, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ורגולטורים. השירותים הינם במסגרת עבודת ביקורת פנים וכן ייעוץ ועבודות מיוחדות הניתנות להנהלת החברות. העבודות הינן בהיקפים נרחבים ונעשות תוך ניצול מירבי של הידע הנצבר בדיני בנקאות, ביטוח והתקנות לסוגיהן, הוראות הרגולוציה לסוגיה ונהלי העבודה. הכרת מבנה החברות, הפריסה, שיטות העבודה המיוחדות וההיכרות המעמיקה עם הענף מזה שנים רבות, מקנה לפירמה יתרון יחסי המהווה יתרון יחסי מהותי בתחום. השירותים ניתנים בכל הענפים, ובין היתר:

 

בנקים

• מחלקות אשראי לסוגיו השונים והמיוחדים

• back office, מערך הסניפים וכו'.

 

בתי השקעות

• ניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ומוסדיים

• קרנות נאמנות ובנקאות להשקעה

• תעודות סל

• קופות גמל

• קרנות השתלמות

• שירותי מחקר

 

ביקורת פנימית ויעוץ

 

קופות גמל

• משיכות והפקדות עמיתים

• מעבר בין קופות

• דיווחי עמית

• הלוואות

• דמי ניהול

• קרנות פנסיה

• משיכות והפקדות עמיתים

• קדם פנסיה

• מעבר בין קרנות

• תשלומי פנסיה

• הלוואות

• דיווחי עמיתים

• חלוקת רווחים

 

קרנות נאמנות

• ניהול השקעות חיצוני

• עמידה בחוקים ותקנות

• דמי ניהול

• שערוך נכסים וקביעת מחיר יחידה

• יצירות, פדיונות ומספר יחידות במחזור

• השקעת נכסי קרן

• עמלות מפעילות בניירות ערך

• קרנות חו"ל

• ניהול חשיפות בקרנות

 

ביטוח - ביטוחי חיים

• בריאות

• ביטוחי מנהלים לסוגיהם

• פנסיה

• נסיעות חו"ל

• תיירים

• ביטוח שיניים

• אחרים

 

ביטוחים אלמנטריים

• רכוש וחבויות

• חבויות גוף

• חבויות רכוש

• גוף רכב חובה

• פרט ורכב

• אחרים

 

סוגי השירותים שאנו מספקים בענפי הביטוח והפיננסים הינם מגוונים, בעלי ייחוד לענף זה וכוללים:

• סקרי סיכונים

• בקרה למניעת מעילות

• בקרה על תהליכי חיתום, גבייה ותביעות

• עמידה בחוקים ספציפיים כגון: תקנות המפקח, הלבנת הון וכו'.

• בדיקות

• ביקורת מעילות

• ביקורת פנים

• ייעוץ כלכלי ותמחירי

• SOX

• אחרים השקעות

• אשראי חוץ בנקאי

• השקעות ריאליות

• ניירות ערך סחירים

• חו"ל

• middle office

• back office

• חדרי עסקות ומסחר

• אחרים