יישום מדיניות האיכות


כללי התנהגות מקצועית

הפירמה מוודאת שהצוות המקצועי נוהג בהתאם לכללים החלים על רואי החשבון, בין היתר שמירה על מידת היושר, ההגינות והרמה המוסרית, שכבוד המקצוע מחייב. הנהלת הפירמה מכריזה על מחויבותה לקיים את כללי מקצוע ראיית החשבון, כללי לשכת רואי החשבון וכללי לשכת המבקרים הפנימיים לרבות תקנים בינלאומיים רלוונטים.


נותני שירותים

הפירמה מפתחת קשרים עם ספקים ונותני שירותים על בסיס איכות והערכה שוטפת.


איכות הפעילות

הפירמה מייעדת משאבים לשיפור מתמיד של איכות הפעילות בה, ומפתחת כלים ומנגנונים ליישום פעולות מתקנות.


יישום מדיניות האיכות

ככלי לביצוע פעולות אלו ליישום מדיניות האיכות, מאמצת הפירמה כאמור את ת"י ISO 9002, נוסף למחויבותה לעבוד על פי חוקים, תקנות, צווים והוראות הנדרשים על ידי גופים מוסדיים ומקצועיים שונים.


כפועל יוצא
העקרונות המנחים את עבודת צוות הפירמה הינם:
• מקצועיות
• התמחות
• עקביות
• שיפור שירות
• קבלת החלטות על בסיס כלכלי בלבד
• אמינות ובקרה גבוהים ביותר
• עבודה על פי נהלים מסודרים
• רמת מידע ומחשוב גבוהות ביותר