תעשיה

משרדנו נותן שירותים נרחבים למפעלי תעשייה במגזרים השונים. מדובר במפעלים בעלי סדר גודל בינוני עד הגדולים ביותר.

 

הפעילות של משרדינו בענף התעשייה מגוונת ומעמיקה

 

פעילות המשרד בתחום:

• בחינות כדאיות, הערכות שווי וסקר ביקושים.

• יעוץ כלכלי ומיסוי.

• הקמת מערכות תקציב ובקרה.

• בדיקת איתנות פיננסית, יעוץ וליווי בנקאי, פיננסי ומימון.

• דוחות מצב, דוחות תמחיר, תכניות עסקיות ותכניות הבראה. • ליווי שוטף במסגרת תכניות הבראה וכבקרים מטעם בנקים.

• ליווי בביצוע עסקאות עם משקיעים.

• ליווי וייזום הליכי קניה, מכירה, פיצול, מיזוג.

• קשר עם משקיעים.

• גיוסי הון והסדרי חוב.

• מיזוגים ורכישות.