מלכ"רים

המגזר השלישי התפתח באופן מואץ בשנים האחרונות וצמח להיות חלק נכבד משרותי המשרד הניתנים באופן נרחב למגזר זה בכל וורסיות ההתאגדות הקיימות, ובתחומים השונים.

מבין לקוחותינו אוניברסיטאות, מוסדות חינוך, מוסדות רפואיים, אירגונים השייכים לצה"ל ואחרים, חלקם מהגדולים במשק.

 

השירותים הניתנים למלכ"רים הינם בין השאר:

• ביקורת פנימית וכן משמשים כגוף המבקר בגופים מסויימים.

• ייעוץ פיננסי ועבודות מיוחדות.

• הקמת מערכות בקרה פנימית.

• עריכת דוחות כספיים.