ביקורת חקירתית

 

 

שרותי חקירת ההונאות ומעילות פיננסיות וכלכליות לרבות ממשל תאגידי ועבירות על חוק ניירות ערך בפירמה הינו תחום עם במומחיות ייחודית.

השרות ניתן לאיתור מניעה וכימות של הונאות, מעילות, גניבות, אי סדרים כספיים ותפעוליים. השילוב והניסיון הייחודי של מנהלי המשרד, בניהול חקירות, ובחשיפה למגוון רחב של הונאות עם הידע והניסיון בחשבונאות, בביקורת פנימית וציבורית, הכרת החוקים ובניהול רב השנים, מאפשר - הכרה מעמיקה של תהליכי עבודה, ממשל תאגידי ופעילות כלכלית באוריינטציה החקירתית.

 

 

ביצוע החקירות נעשה בשילוב טכניקות ייחודיות מתחום החקירות לרבות שילוב טכניקות וכלים ממוחשבים ותוכנות ייעודיות.

 

 

בפירמה מבוצעות חקירות עבור גופים רגולטורים, חברות ציבוריות מהמובילות במשק, חברות פרטיות, מוסדות פיננסיים (הבנקים, חברות ביטוח ואחרים), מלכ"רים, עבור מפרקים, כונסי נכסים, בתי משפט, סיוע חקירתי לעורכי דין ואחרים.

 

 

בין השאר הבדיקות:

איתור ההונאות והמעורבים.

כמות הנזק שנגרם.

ייעוץ במניעת הונאות ובשיפור תהליכי עבודה.

איתור וזיהוי פרצות ומוקדי סיכון בתהליכים תפעוליים.

המלצות לחיזוק בקרות.

 

 

 

חקירות רבות שערך משרדנו הועברו להשלמת חקירות משטרה בסיוע גורמי המשרד ובהתבסס על חקירות אלה הואשמו הגורמים המעורבים וישבו בכלא, חלקם זמן ממושך.

 

בחקירות רבות שערך המשרד נושאי משרה בגופים מהגדולים במשק הועברו מתפקידם.

 

חקירות רבות ערך המשרד עבור בתי המשפט בהם הואשמו הגורמים ונפסקו להם הוצאות מהותיות.

 

בין השאר הגופים: הבנקים הגדולים, חברות ביטוח, מגה – חברות, חברות ממשלתיות מהגדולות בארץ, ומלכ"רים גדולים.