מסחר ושירותים

ענף המסחר והשירותים מגוון הפירמה מעורבת בתחומים שונים ובין השאר בענפים של חברות השמירה, רכב לסוגיו, הלוגיסטיקה, מלונאות, קמעונאות ואחרים.

 

פעילות המשרד בתחום:

• ליווי וייעוץ שוטף ומתמשך בתחום הפיננסי ויעוץ בניהול.

• הקמת מערכות תקציב ובקרה.

• בדיקת איתנות פיננסית, יעוץ וליווי בנקאי, פיננסי ומימון.

• דוחות מצב, דוחות תמחיר, תכניות עסקיות ותכניות הבראה. •

• ליווי שוטף במסגרת תכניות הבראה וכבקרים מטעם חברות בנקים.

• ביקורת פנים.

• מיזוגים ורכישות.