ייעוץ עסקי ושיקום

תכנון אסטרטגי, שיקום כלכלי והליכי הבראה, התייעלות, מיזוגים, פיצולים ורכישות, בדיקות נאותות, ליוויים שונים, תקציב ובקרה, תוכניות ופיתוח עסקי, הסדרי חוב וגיוסים, הערכות שווי, חוות דעת.

חדלות פרעון

בעלי תפקיד בתיקים גדולים ומורכבים בהליכים השונים ובהם: הקפאת הליכים, פירוקים, כינוסי נכסים ובכלל זה ניהול משאים ומתנים, ניהול שוטף ומימושים לסוגיהם – בענפים שונים.

ביקורת פנים, QAR

ביקורות להתייעלות וחיסכון, גיבוש כללים למניעת הונאות, אפקטיביות של תהליכים, אמינות ושלימות נתונים, אפקטיביות בקרות, ביקורת מערכות ממוחשבות מורכבות.

ביקורת חקירתית

איתור, גילוי, זיהוי, כימות, ניתוח טעויות, מעילות והונאות פיננסיות ועיסקיות, תוך חיזוק בקרות וגיבוש, תכניות למניעה וגידור, בתאגידים, בהנהלות, ברישומים חשבונאיים.

ניהול סיכונים

עריכת סקרי סיכונים תפעוליים וסקרי סיכונים הונאות ומעילות לרבות ליווי שוטף לחברות בתהליכי ניהול סיכונים בכלל זה - ניתוח וזיהוי סיכונים, השפעתם, גיבוש פתרונות להרתעה, למניעה ולצמצום. גיבוש תהליכי בקרה לצמצום חשיפות וליווי ליישומם.