ייעוץ עיסקי, שיקום כלכלי ופיננסי

אגף זה הינו דומיננטי במשרד ומספק שירותים במגוון רחב של נושאים לחברות ופרויקטים בעלי היקפים גדולים ומורכבים במיוחד הפועלים בענפים השונים. לפירמה ניסיון עשיר ומוניטין רב המאפשר לה להעמיד לרשות הלקוחות פתרונות בהתמחויות המפורטות:

 

 

תהליכי ניהול, ייעול, שיקום כלכלי, הבראה וליווי חברות

ליווי וביצוע בקרות לפרויקטים ולמכלול ארגונים וחברות - למצבים מיוחדים

הקמת מערכות תקציבים ובקרה

שירותי חשבות ברמות המורכבות ביותר

גיבוש, ניהול וליווי תזרימי מזומנים וביצוע הסדרי חוב מורכבים

 

מומחיות מעמיקה כבעלי תפקיד בהליכי הקפאת הליכים, כינוסים ופירוקים

ליווי וייעוץ בהסדרי נושים

חקירות פיננסיות

ייעוץ וחוות דעת בנושאי תגמול בכירים לרבות חישובי אופציות

ייעוץ וליווי בביצוע עסקאות ובחינת כדאיותן

בדיקות כדאיות כלכלית והערכות שווי

ייעוץ במימון פרויקטים ועסקאות, גיוסי הון, שינוי מבנה הון

יישוב מחלוקות עסקיות גישורים ובוררויות מטעם בתי משפט ואחרים

תכניות עסקיות

בדיקות נאותות (Due diligence)

איסוף מידע על אירגונים לבחינת אותנות פיננסית.

איתור משקיעים וגיוסי הון

סיוע וייעוץ ברכישה/מכירה/מיזוג חברות

ניהול עסקים וחברות לרבות ניהול פיננסי, כלכלי וכספי

מומחיות ספציפית ומעמיקה לעבודות מיוחדות עבור גופים מוסדיים ומוסדות כספיים

הערכות שווי - לחברות, לפרויקטים ולמתחמי קרקע

תכנון וליווי עסקאות

ייעוץ פיננסי

ייעוץ ארגוני

מו"מ עסקי (בנקים, רשויות למיניהן, משקיעים)

טיפול במקרקעין

שירותי ייעוץ לרבות ניהול בתחום הנדל"ן

 

 

שירותים אלה ניתנים לחברות בענפי המוסדות הפיננסיים, התעשייה, התקשורת, המסחר, הקמעונאות, הבנייה, הנדל"ן וקבלנים לסוגיהם, ומוענקים לחברות מהגדולות במשק.

השירותים ניתנים לחברות פרטיות וכן למחלקות הליווי הפיננסי, למחלקות לאשראים מיוחדים בבנקים ובמוסדות פיננסיים, לבתי משפט, לעיריות ולרגולטורים.